Jan Gerrit Jordens

Jan Gerrit Jordens (1883 – 1962) was een belangrijk lid van de Groninger Kunstkring De Ploeg. Daarnaast was hij sinds 1916 tekenleraar aan de Rijks-HBS in Groningen.

In 1918 werd de Groninger Kunstkring De Ploeg opgericht en nog datzelfde jaar trad Jordens toe tot de vereniging. In november 1918 maakte hij deel uit van het bestuur. Jordens blijft, met enkele onderbrekingen, tot 1950 lid van De Ploeg.

Met mede Ploeg-lid Jan Wiegers leidde Jordens de redactie van het in 1921 opgerichte Blad voor de Kunst. Jordens leverde voor de verschillende afleveringen houtsneden en etsen in een expressionistische stijl.

In 1950 richtte Jordens met anderen, uit onvrede met de gang van zaken binnen De Ploeg, de kunstenaarsvereniging Het Narrenschip op. In 1951 verbrak hij definitief de banden met De Ploeg.