Siep van den Berg

Sybren Ridsert (Siep) is (1913 Wymbritseradeel – 1998 Amsterdam) kunstschilder, beeldhouwer en graficus. O.a. gehuwd geweest met Fie Werkman, dochter van H.N. Werkman.

Begon als traditioneel landschapschilder, maar vanaf 1955 wordt zijn werk abstracter en constructivistischer.

Zie nader: Simon Deinum, Dichter bij Siep – Biografie van Sijbren Ridsert van den Berg – biografie van Sijbren Ridsert van den Berg (1913-1998.